Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Många nya utbildningar för förskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag öppnar anmälan till höstens Styrd helpdesk-utbildningar för dig som arbetar inom förskolan!

Dessa utbildningar erbjuds under terminen:
Att möta förskolans vårdnadshavare -ny!
De yngsta barnen – ny!
Dokumentation i Schoolsoft
En god lärmiljö- didaktiskt förhållningssätt
Flerspråkighet och språkutveckling 
Funktionell Kvalitet -måluppfyllelse (bas)
Funktionell Kvalitet -måluppfyllelse (fördjupning) – ny!
Funktionell Kvalitet -pedagogiska processer (bas)
Funktionell Kvalitet -pedagogiska processer (fördjupning) – ny!
Fysisk Lärmiljö och materialkännedom – IKT – ny!
Fysisk Lärmiljö och materialkännedom – Måla – ny!
Fysisk Lärmiljö och materialkännedom Lera – ny!
Nyfikenhet, skaparkraft och teknik – ny!
Pedagogisk kartläggning (bas)
Pedagogisk kartläggning (fördjupning) – ny!
Schoolsoft – för att kunna administrera systemet
Schoolsoft – för det pedagogiska uppdraget