Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Skolstart med fart och framtidsfokus

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den här veckan har många av AcadeMedias verksamheter startat upp igen efter sommaren. I samband med terminsstarten har många initiativ tagits för att inspirera och engagera elever och medarbetare under det kommande läsåret. Ett exempel är Kringlaskolan i Södertälje, som firar skolstarter lika mycket som skolavslutningar.

– Vi vill uppmärksamma att skolan börjar, och fira det, istället för att bara fira när läsåret är slut, säger Sirkka Persson, rektor på Kringlaskolan, som ingår i Pysslingen Skolor.

– Därför inledde vi första skoldagen med att rulla ut röda mattan, bjuda på dryck och snacks, och dessutom en dansshow från oss lärare! Det var verkligen uppskattat av både elever och vårdnadshavare, berättar hon.

Ett annat exempel är Drottning Blankas gymnasieområde. Där vill man inspirera alla medarbetare genom den nystartade Drottning Blanka Podden som drivs av Malin Bergland, verksamhetschef, Ann-Marie Viiala, kvalitets- och utvecklingsansvarig, samt skolcheferna Annika Silverup och Jens Levin.

– Tanken är att inspirera och engagera alla medarbetare, och även andra som är intresserade av pedagogik. Vi ville prova en ny kommunikationsväg för att nå våra medarbetare, och då såg vi möjligheten att nå ut genom en podd, säger Malin Bergland.

Marcus Strömberg är vd för AcadeMedia.

– Det är alltid speciellt när ett nytt läsår startar. Där finns känslan när förstaklassarna sätter sig i klassrummet för första gången eller glädjen i att återse klasskamrater och kollegor efter en lång sommar. I AcadeMedia har vi en mångfald av enheter som haft skolstart den här veckan. Jag ser fram emot att ett läsår där vår verksamhet fortsätter utvecklas med hög kvalitet och där vi tillsammans utvecklar framtidens utbildning, säger han.

Nyfiken?

I Expressen kan du läsa mer och se ett filmklipp från Kringlaskolans skolstart.

Här hittar du Drottning Blanka Podden.

 

På bilden: Skolstartsdans på Kringlaskolan i Södertälje

#Drottning Blankas gymnasieområde #Pysslingen Skolor