Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasiesegmentet satsar på kompetensutveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I höst blir utbudet av utbildningar större för dig som jobbar inom gymnasiet. Det är gymnasiesegmentets utvecklingsgrupp som tagit fram nya utbildningar i samarbete med AcadeMedia Academy. Carina Hall är utvecklingschef för AcadeMedias gymnasieskolor och har svarat på tre frågor om de nya utbildningarna.

Vad händer på utbildningsfronten inom gymnasiet i höst?
Vi har tagit fram ett nytt utbildningsutbud utifrån områden där vi identifierat ett behov av insatser. Områdena är bedömning, digitalisering, kollegialt lärande, frånvaro/avhopp och internationalisering. Vi kommer erbjuda workshops och upplägg för studiedagar som kan beställas lokalt till skolan. Det kan exempelvis handla om hur man arbetar närvarofrämjande. Vi erbjuder också riktade utbildningar kopplat till specifika projekt, exempelvis beviljade internationella samarbeten där elever från våra skolor ges möjlighet att studera, besöka eller göra delar av sin APL i ett annat land. Utöver detta kommer vi anordna större konferenser, internationella utbyten med Holland och utbildningsprogram i samarbete med några universitet.

Varför ska man anmäla sig till era utbildningar?
Vi har kostnadsfria utbildningar inom relevanta och efterfrågade områden som kommer att genomföras regionalt, lokalt och digitalt. Vi tycker det är viktigt att alla gymnasieskolor får lika möjligheter till kompetensutveckling. Jag känner mig både stolt och glad över att vi tar vår huvudprocess – våra elevers utbildning och undervisning – på allvar och organiserar oss på ett sätt som skapar faktiska förutsättningar till ett ständigt lärande inom organisationen.

Vill du rekommendera någon utbildning?
Det är väldigt svårt att bara välja en, men om man förutsättningslöst är nyfiken på hur man kan få både ekonomiskt, administrativt och pedagogiskt stöd i att utveckla sin skolas eller verksamhets nätverk genom internationella projekt skulle jag rekommendera en dragning kring detta!

Här hittar du alla nya utbildningar för personal inom gymnasiet.

Har du frågor? Kontakta academy@academedia.se eller carina.hall@academedia.se