Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Att utveckla skickliga yrkespersoner till lika skickliga lärare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

PiL, Praktiska i Lärande, heter ett internt utbildningsprogram för yrkeslärare på gymnasiet. Deltagarna är allt ifrån svetsare till hår-och make up-stylister och vänder sig till dem som saknar en formell lärarutbildning.

Annika Falmann arbetar som utvecklingsledare på AcadeMedia med ansvar för PiL.

– PiL handlar om att skickliga yrkespersoner utvecklas till lika skickliga lärare, säger Annika Falmann som själv arbetat som lärare i 20 år.

Det finns inget myndighetskrav eller praxis bland gymnasieskolor i Sverige som skäl till att PiL finns. Yrkeslärare omfattas inte av kraven på legitimation utan verksamheten tog 2012 initiativ till att utbilda den grupp lärare som har stor yrkesskicklighet men ingen formell lärarutbildning.

I dag används det inom Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet men på sikt är tanken att sprida programmet till fler skolor inom AcadeMedias gymnasier med praktisk inriktning, totalt 42 skolor i dagsläget.

– Det handlar om allt från pedagogik till kunskap om de styrdokument som reglerar skolverksamhet, till exempel att arbeta med skolans värdegrund och motarbeta fördomar och osynliga normer, berättar Annika Falmann.

Utbildningen skapar trygghet

För elever och vårdnadshavare skapar utbildningen en trygghet. Trygghet i att lärarna vet vad de gör i allt som rör skolans värld, att de vet hur man arbetar med motivation, kan skolans många styrdokument och arbetar utifrån en värdegrund där delaktighet och inflytande tillhör nyckelorden.

Det senaste läsåret blev 50 lärare utbildade. I utvärderingen kunde Annika Falmann se flera positiva effekter. Deltagarna har inte bara utvecklat sig inför sin fortsatta lärargärning, många menar också att de utvecklats som människor och att PiL inspirerat dem till att läsa vidare och bli behöriga lärare.

En av dem som gått PiL är Carolina Ljungquist, vård- och omsorgslärare på Praktiska Göteborg.

– PiL gjorde mig till en bättre lärare. Jag blev mer säker i min roll och mina tvivel på att jag gjorde rätt minskade. Extra viktiga i utbildningen var delarna om planering, genomförande och utvärdering av lektion. De bidrog till att jag blev mer strukturerad och jag märkte en stor förändring i klassen när jag undervisade. Delen om ämnesplaner och kunskapskrav var också viktig. Och det är jättebra att normanalyser och värderingar tas upp, det är så viktigt! Jag kan verkligen rekommendera nya lärare att gå PiL, säger Carolina Ljungquist.

Vigil Westlin Andrianatos, som är hår- och makeupstylist och undervisar på Praktiska Ystad, har också gått PiL:

– Jag känner mig mer säker. Tidigare frågade jag mig om en yrkesperson verkligen kunde bli ”lärare” men efter PiL känner jag mig som en lärare. Jag har fått god kunskap om olika rutiner, kan hantera konflikter bättre med elever och känner mig säker när jag sätter betyg. Utbildningen var mycket lärorik och vi hade dessutom roligt.

Från serietidningar till styrdokument

För Annika Falmann själv består tjusningen i arbetet med PiL i att se människor växa. Deltagarna kommer från vitt skilda bakgrunder, några med mycket studier bakom sig, andra med ytterst lite. Hon berättar om VVS:aren från Ystad som tyckte att steget till att läsa styrdokument var stort med tanke på att det han tidigare varit van att läsa mest var Fantomen.

– Det handlar om att avdramatisera och att skapa tillit och trygghet så att alla vågar uttrycka sig. Vi jobbar i små grupper i en avslappnad miljö med en skön och ”go” stämning. Vi sitter i en hästskoformation, alla har namnskylt och vi grupparbetar ofta. Det är många olika saker som skapar tillit, säger Annika Falmann.

Detta tar lärarna också med sig till eleverna som kan känna sig lika utmanade inför studier som lärarna och ha samma behov av trygghet och tillit.

– Det är generellt svårt att hitta legitimerade yrkeslärare; det rör sig ofta om bristyrken. Vi hoppas att PiL bidrar till att vi kan attrahera och behålla så många yrkeslärare som möjligt genom att visa hur viktig kvalitet är för oss som arbetsgivare. Man känner sig ju själv proffsig om man jobbar på ett ställe där kvalitet är viktigt, säger Annika Falmann.


Fakta om PiL

PiL, Praktiska i Lärande, heter ett internt utbildningsprogram för icke-legitimerade yrkeslärare i gymnasiet som är framtaget för Praktiska Gymnasiet och Hagströmska Gymnasiet av Praktiska Sverige AB. Det är årligen återkommande och sker under sex heldagar fördelade under läsåret. Syftet är att ge yrkeslärare en gemensam kunskap och grundsyn i teman som berör det dagliga arbetet på skolan. Utbildningen ska bidra till ökad kvalitet på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen och därmed en högre måluppfyllelse för eleverna.

PiL genomförs i Stockholm och Göteborg med start i oktober 2018 nästa gång.

De ingående temana är:

 • Det pedagogiska uppdraget – vad, varför och hur?
 • Lärlingsutbildning, APL (arbetsplatsförlagt lärande) och arbetsmiljöarbete
 • Elevhälsans olika delar och uppdrag
 • Motivation och motivationsskapande aktiviteter
 • Etik och värdegrund

Vill du veta mer om PiL, kontakta Annika Falmann, tel 076 – 7896100.

#Hagströmska Gymnasiet #PiL #Praktiska Gymnasiet #Yrkesutbildning