Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

En långvägare kastar loss

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Efter snart 20 år inom AcadeMedia har Christine Kastner Johnson beslutat sig för att tacka ja till det enda jobb utanför AcadeMedia hon kunde tänka sig – i februari blir hon gymnasiechef i sin hemkommun Uppsala. Christine har haft många roller inom AcadeMedia genom åren. Allt började en januaridag i Kista 1999.

– Min första tjänst var som utbildare och projektledare i tyska på IT-Gymnasiets första skola. Det jag framför allt minns är att det fanns en stark nybyggaranda och en stor entusiasm för pedagogiska frågor, internet var nytt och IT var framtiden. Till skolans första årskull sökte fler än 100 elever, berättar hon.

Två år senare fick hon frågan om hon ville vara med och starta IT-Gymnasiet i Uppsala, något hon nappade på direkt. På skolan i Uppsala avancerade hon från arbetslagsledare till rektor och 2009 blev hon verksamhetschef för IT-Gymnasiet i Sverige. Därefter har hon jobbat som utbildningsdirektör för IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet, utvecklingschef för AcadeMedias gymnasiesegment och just nu med att integrera Praktiska Gymnasiet i AcadeMedia, en roll hon fortsätter i året ut.

Nytt jobb ett antal gånger

– Jag har fått nya utmaningar med ett par års mellanrum och det är det som fått mig att stanna kvar så länge. Det har känts som om jag bytt jobb flera gånger trots att jag jobbat i samma företag. AcadeMedia är en oerhört bra arbetsgivare som låtit mig växa med tydliga och varierande uppdrag, säger Christine Kastner Johnson.

Som utbildningsdirektör för IT-Gymnasiet och NTI-Gymnasiet var hon en starkt drivande kraft bakom skolornas kvalitetslyft. Det är också den resan som hon är mest stolt över.

-Jag är väldigt stolt över att ha bidragit till uppbyggnaden av ITG och att vi de senaste åren, tillsammans med rektorerna, har lyft skolornas kvalitet och elevernas måluppfyllelse. Det har varit fantastiskt roligt och om det är något jag verkligen drivs av så är det att göra skillnad, både i det lilla och det stora. Allt ifrån att ge stöd till en enskild medarbetare som behöver det till att göra insatser som gynnar alla elever, säger Christine Kastner Johnson.

En idé som blev lag

Hon har också blivit känd utanför AcadeMedias väggar, som en stark och klok röst i debatten om svensk skola, inte minst i frågor som rör digitalisering. Christine var med och drev initiativet Framtidens språk som syftade till att få in programmering på schemat, och inom ramen för det blev hon bland annat inbjuden till Tv4:s morgonsoffa.

– Vi var många som drev frågan tillsammans eftersom vi delade övertygelsen om att Sverige inte tog digitaliseringens utmaningar på allvar. Vi som land höll på att bli omsprungna, både när det gäller rena kunskaper och när det gäller att orientera sig i en digital värld. Vi behövde agera, säger hon.

Den enträgna opinionsbildningen gav resultat. 2017 beslutade regeringen att programmering skulle in i flera skolämnen, både i grund- och gymnasieskolan.

– Det kändes naturligtvis som en stor seger och för mig blev det ett kvitto på att man kan vara med och påverka på riktigt om man är många som gör något, säger hon.

En kvart på cykel

Det är med blandade känslor som Christine tar sig an sitt nya uppdrag som gymnasiechef i Uppsala. Under två decennier har hon varit med och utvecklat AcadeMedia till det utbildningsföretag det är idag. På frågan om vad hon framför allt tar med sig till Uppsala kommun svarar hon så här:

– Förmågan att tänka utanför boxen är en sak. AcadeMedia har dessutom alltid varit hårt granskat och att ha jobbat i en organisation som ofta synas i sömmarna tror jag är en fördel. Känslan är att vi varit lite mer utsatta än kommuner. Jag får också ofta höra att vi är snabba på att åtgärda saker inom AcadeMedia, det tar jag också med mig och det ska bli spännande att se hur jag upplever en kommunal verksamhet som är styrd på ett annat sätt.

Vad kommer du att sakna?

– Det var enkelt att svara på: människorna jag har jobbat med, och det är många! Jag har byggt upp ett stort kontaktnät under mina år här. Min sista dag kommer säkert bli känslosam, det är svårt att lämna AcadeMedia men det känns givetvis också spännande att ta mig an mitt nya uppdrag. Och det kommer bli väldigt skönt att ha en kvarts cykling till jobbet, säger hon.

#Christine Kastner Johnson #IT-Gymnasiet #Programmering