Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nyfiken på… en inspirationsserie om digitalisering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag lanserar AcadeMedia Academy sin nya inspirationsserie ”Nyfiken på…”.  I inspirationsserien väcks frågor om digitaliseringens påverkan på samhället och vad det innebär att använda och förstå digitala verktyg och medier. ”Nyfiken på…” har tagits fram i samarbete med The Game Assembly.

– Vi lever i en tid av ständig förändring, med stora informationsflöden, ökad digitalisering och snabb utveckling. Det är en spännande och komplex tid, som får konsekvenser för oss som arbetar med utbildning och lärande. Vi behöver svara mot samhällets nya villkor och krav. Det både möjliggör och förutsätter ständig utveckling av oss alla – både som individer och organisationer, säger Frida Gustafsson Wennö, projektledare inom AcadeMedia Academy.

– Nyfikenhet är en viktig grund för att vilja utvecklas och det har vi tagit fasta på när vi skapat ”Nyfiken på…”. Inspirationsserien bygger på tre moduler. Varje modul består av en 10-15 minuter lång film där exempelvis forskare, spelkreatörer och personer från näringslivet ger sin bild av digital kompetens, media och ungdomskultur samt kollektiv intelligens, berättar Frida.

I inspirationsserien väcks frågor om digitaliseringens påverkan på samhället och vad det innebär att använda och förstå digitala verktyg och medier.

– Digitalisering kan verka överväldigande för många, men förändringar är en del av vardagen. Att arbeta med digitalisering är inte något du ska göra helt själv. Vi behöver alla vara delaktiga och hjälpas åt, säger Annette Lilliestierna, utbildningschef på AcadeMedia Academy.

Materialet vänder sig både till skolledare och medarbetare. Det kan användas i grupp eller själv. Varje person eller skola bestämmer hur lång tid de vill avvara.

– Du kan till exempel välja ut en film som du tycker verkar särskilt angelägen för din skola och reflektera tillsammans utifrån våra reflektionsfrågor. Eller så kan du använda materialet under en hel- eller halvdag som kompetensutveckling. Vill du fördjupa dig extra så har vi tagit fram ett gediget fördjupningsmaterial, berättar Annette.

NTI-gymnasiets rektorer fick under augusti månad möjlighet att som första grupp titta på filmerna och reflektionsfrågorna. Ellen Lindqvist är skolchef för NTi:s gymnasieområde och berättar vad hon tyckte om ”Nyfiken på…”:

– Jag kan rekommendera att se en eller flera filmer gemensamt. Det är väl värt att lägga tid och det blev många intressanta diskussioner som följde hos oss! Materialet väckte en hel del nya frågor och reflektioner inte minst hur vi inom tech/it/skolbranchen ska jobba mer konkret med genus och demokratifrågor. Det var väldigt bra att det var stor spridning på de som intervjuades – det bidrog till att öppna upp flera perspektiv från branschen. Det var också spännande reflektionsfrågor som manade till handling.

Är du nyfiken på inspirationsserien? Filmerna är tillgängliga för alla här.

För att få tillgång till reflektionsfrågor och fördjupningsmaterial behöver du logga in i utbildningswebben.

#AcadeMedia Academy #Annette Lilliestierna #digitalisering #Ellen Lindqvist #Frida Gustafsson Wennö #The Game Assembly