Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Har du AcadeMedias bästa chef?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år utser vi AcadeMedias bästa chefer i fem kategorier, då vi belönar de personer som har utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året. Utmärkelserna delas ut under Ledarforum, en ledarkonferens för alla chefer inom koncernen. Nytt för i år är att alla medarbetare inom AcadeMedia kan nominera chefer till ledarpriserna.

– Utbildningssverige behöver starka förebilder inom ledarskap. Att utveckla ledarskapet är ett av AcadeMedias prioriterade fokusområden och för oss är det viktigt att lyfta fram och belöna framgångsrika ledare. Vi vet att ledarskapet är helt avgörande för varje verksamhets kvalitet och utveckling, och för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå målen, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia, som också leder juryarbetet.

Nu är det dags att nominera vilka som ska få 2018 års ledarpriser! Klicka på varje kategori för att se kriterierna.

Kategorierna är:

Vem som helst som är anställd inom AcadeMedias verksamheter kan nominera en chef till ett pris. Du nominerar personen genom att fylla i formuläret och motivera, så utförligt du kan, varför personen är en värdig vinnare utifrån kriterierna. Vi behöver din nominering senast måndag 8 oktober. Vinnarna presenteras på medarbetarwebben, AcadeMedias sociala medier och på Ledarforum. Har du frågor kan du kontakta Academy.

Nominera här.

#AcadeMedia Academy #Ledarforum2019 #Ledarpriser #Lisa Oldmark