Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 37, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Göteborgs Universitet intervjuar Therése Wahlström, lärare på LBS i Borås, som antagits som doktorand till Forskarskolan i utbildningsvetenskap. Under de kommande åtta åren kommer hon att dela sin tid lika mellan forskarstudier och lärarrollen.

Debatt om skolan

Betyg och bedömning

Gustaf B Skar, Michael Tengberg, Ändring i skollagen löser inte betygslotteriet, Göteborgs-Posten.

Våra egna kanaler

Bara en tredjedel av de studenter som tar examen från KTH:s Civilingenjör Lärare-program väljer att bli lärare. Det vill både AcadeMedia och CL-sektionens studentförening ändra på. Vid två tillfällen har lärare från AcadeMedia besökt KTH för att lyfta fram fördelarna med att välja en karriär som lärare. – Det råder stor brist på gymnasielärare inom de naturvetenskapliga ämnena, och vi vill gärna inspirera fler att välja läraryrket genom att berätta mer om vad det innebär att vara lärare. Därför drar vi nu igång detta samarbete, säger Saskia Skogman, HR-strateg på AcadeMedia. Läs mer i Samarbete med KTH ska få fler att välja läraryrket.

Två AcadeMedia-lärare är nominerade till Guldäpplet 2018. Priset delas varje år ut till lärare som lyfter elever och deras digitala kompetens genom att använda IT i undervisningen. De två nominerade lärarna är Johan Kivi, på IT-Gymnasiet i Göteborg, och Stefan Cohen på Hagströmska Gymnasiet i Falun. Läs mer i AcadeMedia-lärare nominerade till Guldäpplet.

Den här veckan har vi publicerat det tredje inlägget i gymnasiets elevhälsoblogg, och det inlägg nummer två i gymnasiets utvecklingsblogg. I elevhälsobloggen skriver Kristina Bähr, skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor, om hur man som elevhälsoteam kan arbeta mer förebyggande och främjande istället för åtgärdande. Utvecklingsbloggen handlar om internationella utbyten, just nu pågår 17 internationella projekt där totalt flera hundra elever från AcadeMedias gymnasieskolor får möjlighet till bland annat utbyten och praktikplatser utomlands.

Under torsdagen träffades 24 förväntansfulla adepter och mentorer för första gången inom ramen för årets upplaga av Mentorprogrammet för seniora chefer. Deltagarna i programmet kommer från olika verksamheter och har matchats för att genom erfarenhetsutbyte och samtal utveckla sitt ledarskap tillsammans. Läs mer i Seniora chefer matchas för att utveckla sitt ledarskap.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan