Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

30 talanger redo att ta nästa steg i karriären

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I dag startar den fjärde upplagan av AcadeMedias talangprogram för framtida ledare. 30 medarbetare från olika delar av koncernen har antagits till årets program och tanken är att de ska gå vidare till någon form av chefsroll inom två år efter att de tagit examen i maj 2019.

– Intresset för vårt talangprogram växer för varje år och vi vässar ständigt både innehåll och upplägg utifrån den feedback vi får från deltagarna. I år satsar vi bland annat på att involvera talangernas chefer i ännu högre utsträckning, att de är delaktiga är viktigt för kopplingen mellan programmet och talangernas utveckling på den egna arbetsplatsen, säger Saskia Skogman, HR-strateg på AcadeMedia.

Över 100 nomineringar

Fler än 100 medarbetare nominerades av sina chefer till årets program och 90 av dem gick igenom den gedigna uttagningsprocess som bland annat består av tester, intervjuer och skrivandet av en individuell utvecklingsplan. De 30 som till slut valdes ut representerar alla skolformer och den geografiska spridningen är stor.

Saskia Skogman menar att talangprogrammet har flera syften.

– På det individuella planet handlar det om att förbereda talangerna inför deras första chefsuppdrag och för oss som stort utbildningsföretag handlar det om att säkra framtida chefsförsörjning. Vi vill rekrytera fler chefer internt och uppmuntra intern rörlighet, talangprogrammet är en viktig pusselbit i det arbetet, säger hon.

– De som antas till programmet är medarbetare som bedöms ha stor potential och en stark motivation att bli chefer, säger Saskia Skogman.

“Jag vill skapa ett öppet klimat”

I år leds programmet av Malin Hussmo som till vardags är rektor på Rytmus gymnasieskola i Örebro. Hennes resa inom AcadeMedia startade på Karl Johans Skola, en grundskola som ingår i Pysslingen Skolor. Efter att hon genomgått AcadeMedias mentorprogram för seniora chefer fick hon förtroendet att leda Talangprogrammet.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag ser verkligen fram emot att möta årets talanger och ta del av deras förväntningar, säger hon.

– Min ambition är att skapa ett öppet klimat i gruppen så att vi kan dela framgångsfaktorer, utmaningar och dilemman med varandra. Vi kommer att jobba med ledarskap på olika nivåer – individ, grupp och organisation. I slutet av programmet kommer vi även att fokusera på vår omvärld och aktuell forskning, berättar Malin Hussmo.

Hon tycker att det är bra att AcadeMedia satsar på att ge medarbetare med chefsambitioner möjlighet att utvecklas inom koncernen.

– Det blir en win-win-situation. Vi som företag tar tillvara den kompetens som finns inom AcadeMedia och de som deltar i talangprogrammet får en tydlig signal om att vi tror på deras potential och vill bidra med utbildning och stöttning, så att de får bra förutsättningar att växa som ledare, säger Malin Hussmo.

#AcadeMedia Academy #Talangprogrammet