Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Når du ut med ditt budskap på ett effektivt sätt?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I oktober erbjuder AcadeMedia Academy utbildningen ”Förbättra dina utbildningar”. Du får praktiska tips kring hur du kan lägga upp en bra utbildning.

– Utbildningen vänder sig till dig som är ledare eller arbetar inom någon stabsfunktion. Du kanske är van vid att hålla utbildningar, men vill nå ut till dina målgrupper på ett mer effektivt sätt. Eller så har du precis fått i uppdrag att hålla en utbildning och vill få med dig praktiska verktyg för att lyckas. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper. Vi är här för att utvecklas och lära av varandra, säger Frida Wennö Gustafsson, projektledare inom AcadeMedia Academy.

– Vi kommer bland annat att prata om hur man anpassar sin utbildning efter målgruppen för att få bäst effekt, säger Andreas Hägg, kommunikatör på koncernnivå på AcadeMedia.

– Du kommer också att få praktiska tips om allt från hur du kan strukturera innehållet till hur du kan skapa delaktighet och motivation hos deltagarna, säger Frida Wennö Gustafsson.

Utbildningen gavs även förra året och fick väldigt fina recensioner. Många deltagare uppgav att de direkt kunde omsätta vad de lärt sig i praktiken och skapa mer genomtänkta presentationer som ger effekt.

Utbildningen ges den 10 oktober mellan kl. 10-16 i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här.