Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utveckla ditt kommunikativa ledarskap!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En kommunikativ ledare engagerar medarbetare i dialog, ger och söker återkoppling, involverar medarbetare i beslutsfattandet, och uppfattas som öppen och närvarande. Men hur gör man detta i praktiken och i vardagen?

Den 17 oktober och den 9 november håller Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia, en inspirationsdag om kommunikativt ledarskap.

– Utbildningen vänder sig till dig som har någon form av ledarroll, till exempel biträdande förskolechef, rektor, skolchef eller stabschef. Vi träffas under en dag för att inspirera varandra och för att varva teori med praktiska övningar. Du kommer även få möta andra ledare som arbetar med att utveckla sitt kommunikativa ledarskap, säger Paula som bjudit in gästföreläsare som kommer hålla workshops under dagen.

– Vi kommer ta upp frågor som handlar om hur framgångsrika ledare kommunicerar såväl internt som externt. Vi kommer att prata om vilka verktyg och kanaler som finns för dig som är ledare inom AcadeMedia, och hur du gör för att förmedla ett budskap och engagera medarbetarna i dialog.

Anmäl dig till utbildningen här.