Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu öppnar anmälan till Rektorsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker skolledares förmåga att leda och styra verksamheten.

Programmet riktar sig till alla rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer samt andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplanstyrda verksamheter. Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste börja utbildningen inom ett år efter tillträde. Gör en anmälan hos Skolverket senast den 15 oktober 2018. Läs mer här.