Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utnyttja undervisningstiden mer effektivt med flippat klassrum

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Många lärare pratar om det flippade klassrummet men vad är det egentligen, och hur gör man?

I oktober håller Patrick Aspling, IT-pedagog, utbildningen ”Det flippade klassrummet”. Den vänder sig till lärare som undervisar på högstadiet, gymnasiet eller inom vuxenutbildningen.

– Det flippade klassrummet innebär att man som lärare arbetar mer flexibelt med lärmiljön. Det handlar om formativt lärande och att nyttja undervisningstiden på bästa möjliga sätt. Vad kan jag som lärare ge mina elever för form av aktiviteter under lektionstid som höjer kvaliteten på deras lärande? Och vad kan de enkelt ta till sig själva på annan tid och plats? säger Patrick Aspling.

Du kan gå utbildningen oavsett om du bara är nyfiken på arbetssättet eller om du vill fördjupa dina kunskaper.

– Vi kommer att ägna en stor del av dagen åt praktiskt arbete med att producera, paketera och publicera material på internet. Vi kommer att gå igenom viktiga hjälpmedel, så som Google Drive, Edpuzzle och videoinspelning, säger han.

– Om du har funderat på hur du nyttjar undervisningstiden och har tankar på att det skulle kunna bli mer effektivt, tycker jag definitivt att du ska anmäla dig. Man behöver inte köra hela konceptet fullt ut. Det går alldeles utmärkt att arbeta med utvalda moment i metoden, säger Patrick Aspling.

Läs mer och anmäl dig här.

Det är inte Patrick Aspling på bilden. Fotot är taget på KUI. 

#AcadeMedia Academy #digitalisering