Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Säkra din behörighet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Genom Lärarlyftet kan du som är lärare komplettera din legitimation med fler behörigheter. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Lärarlyftet vänder sig till dig som är legitimerad lärare, men saknar behörighet i ett ämne som du undervisar i idag. Du behöver ett godkännande från din huvudman för att delta, men du ansöker själv till Lärarlyftets kurser via www.antagning.se. Till våren 2019 erbjuds kurser i följande ämnen:

Bild
Engelska
Fysik
Geografi
Hem- och konsumentkunskap
Idrott och hälsa
Matematik
Musik
NO/Teknik
Religionskunskap
Slöjd
Samhällsorienterande ämnen (SO)
Spanska
Svenska
Svenska som andraspråk
Teknik

Läs mer här.