Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 39, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Örebrokuriren skriver om ett återbruksevenemang arrangerat av Örebro Kommun, där bland annat stylistelever från Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro håller modevisning med second hand-kläder.

Nyheter om skolan

Samverkan mellan skolor

Svenska Dagbladet skriver om en ny granskning, där Skolinspektionen undersökt olika skolors överlämning av grundskoleelever när eleverna byter skola mellan årskurs sex och årskurs sju.

Debatt om skolan

Skolmiljö och arbetsmiljö i skolan

Mimi Maria Bernström, ”Hjälp problemskolor att förstärka bemanningen”, Svenska Dagbladet.

Ingrid Lindow, Vem ska trösta knyttet?, Göteborgs-Posten.

Våra egna kanaler

Bra ledarskap är avgörande för varje verksamhets kvalitet och utveckling, och för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska nå utbildningens mål. Förra veckan startade AcadeMedias talangprogram för blivande ledare. Tanken är att talangerna ska gå vidare till någon form av chefsroll inom två år efter att de tagit examen i maj 2019. Kajsa Asplund, forskare på Handelshögskolan i Stockholm, har undersökt vad Talent Management är och hur organisationer jobbar med detta. Hon har bland att forskat kring vilka psykologiska effekter det får att bli utsedd till talang. Kajsa har som en del av förarbetet till sin nya bok om Talent management intervjuat medarbetare som gått AcadeMedias talangprogram. Läs mer i Ny forskning om talangprogram: ”Viktigt med en tydlig plan”.

Vad kan en robot göra i skolan? Ganska mycket, är svaret på den frågan. Det gäller bara att hitta rätt användningsområden. Inför det här läsåret har NTI Gymnasiet köpt in robotar till alla sina skolor och just nu pågår tester för fullt. Robotarna är en del i NTI Gymnasiets satsning på att skapa de främsta tech-utbildningarna i landet. Andra inslag i den satsningen är samarbetet med det statliga forskningsinstitutet RISE och att alla skolor utrustats med ett makerspace (ett slags digital verkstad). Läs mer i NTI Gymnasiet testar robotar i klassrummen.

Den skandinaviska förskolemodellen gör succé i Tyskland och i dag öppnar Espira sin första förskola i landet. Förskolan ligger i Karlsruhe och nystarten innebär att AcadeMedia nu har 35 förskolor i Tyskland. Espira har drygt 100 förskolor i Norge och blev en del av AcadeMedia 2014. AcadeMedias tyska förskoleverksamhet består sedan tidigare av Joki, Stepke och KTS. Läs mer i Espira öppnar sin första förskola i Tyskland.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan