Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Följ med på utbildning om lärmiljö och material

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under oktober och november får pedagoger möjlighet att lära sig mer om hur man kan nyttja olika material i förskolan på bästa sätt. Lyssna på när Helén Engdahl, kvalitetsutvecklare, berättar om den senaste utbildningsdagen på Reggio Emilia Institutet.