Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Världsdagen för psykisk hälsa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag är det Världsdagen för psykisk hälsa! I gymnasiets elevhälsoblogg skriver Kristina Bähr, skolöverläkare, om vad psykisk hälsa egentligen är och hur hon ser på att den upplevda psykiska ohälsan ökar bland ungdomar.

Hon skriver också om Academy-utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa, som riktar sig till pedagoger, rektorer och elevhälsopersonal på gymnasiet. Syftet med utbildningen är att skapa trygghet och kunskap kring hur man ska agera för att hjälpa och stötta ungdomar som lider av psykisk ohälsa.

Academy erbjuder dessutom följande utbildningar för medarbetare som arbetar inom elevhälsan:

Här hittar du alla utbildningar som rör elevhälsoarbetet.