Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Succé för Drottning Blanka-podden

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I augusti startade skolledare på Drottning Blankas Gymnasieskola en podcast för att nå ut till de 28 skolornas 700 medarbetare på ett nytt sätt. Podden har gjort succé och antalet lyssnare är långt fler än de egna medarbetarna.

– Vi startade podden för att stärka kulturen och gemenskapen på och mellan våra skolor. Att även utomstående personer som är intresserade av skolutveckling lyssnar är naturligtvis bara roligt, säger Malin Bergland, initiativtagare till podden och verksamhetschef för Drottning Blankas gymnasieområde*.

– Vi märker att vi blir mer igenkända på skolbesök, många är nyfikna på vad vi gör och vad som sker nästa gång, säger skolchef Jens Levin som gästade podden de två första avsnitten.

Teman och gäster

Podd-avsnitten har inbjudna gäster och olika teman, som elevhälsa, undervisning, arbetsmiljö och digitala redskap. Gästerna kan exempelvis vara experter och medarbetare inom den egna organisationen. I det senaste avsnittet deltog bland andra Kristina Bähr, skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor, och Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

Utöver att stärka kulturen och gemenskapen är syftet också att nyansera den stundtals alltför negativa rapporteringen kring svensk skola, menar Malin Bergland.

– Vi vill vara en form av motvikt och inspirera med goda exempel. Redan efter de första avsnitten har vi fått många positiva kommentarer från både lärare och rektorer. Det känns jättekul, säger hon.

Podden hittar du här.

*I Drottning Blankas Gymnasieområde ingår även Plusgymnasiet (fyra skolor) och Hagströmska Gymnasiet i Uppsala.

#Drottning Blanka