Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vinn-vinn när pedagoger i förskolan delar med sig av sin kompetens

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu har ett nytt forum för erfarenhetsutbyte startat – Vinn-vinn. Det första tillfället fokuserade på förskolan, och under åtta korta pass berättade sammanlagt elva medarbetare om sin specifika kompetens inom exempelvis programmering, barns inflytande och de yngsta barnens lärande. Publiken bestod av pedagoger, förskolechefer och ledning som var intresserade av att få nya idéer och möjlighet till samverkan.

– Det är en Vinn-vinn-strategi helt enkelt, där den som söker input för vidare utveckling kan få det, samtidigt som det ger duktiga pedagoger möjlighet att vidareutvecklas i sin profession genom nya och andra utmaningar, säger Helén Engdahl, kvalitetsutvecklare på AcadeMedias fristående förskolor, som höll i dagen.

– Dagen är utformad som ett öppet hus med korta presentationer, enkelt tilltugg och dryck samt möjlighet att lyssna, samtala och mingla. Det är jätteroligt att så många är intresserade, säger Helén Engdahl.

Sara Sköld jobbar på Pysslingen Förskolor Pipmakaren och berättade om hur de använder sig av programmering i undervisningen.

– Vi startade genom att använda oss av analog programmering – vi gjorde praktiska instruktioner tillsammans. Idag jobbar vi bland annat med Bee-Bot – en robot som ser ut som ett bi och som man kan programmera genom att trycka på knappar på ryggen. Genom att använda programmering ser vi att barnen utvecklar sitt samarbete, de lär sig reflektera och utmana sina tankar.

Josefine Jardenäs jobbar på Pysslingen Förskolor Steningehöjden och lyfte vikten av rörelseglädje i förskolan.

– Studier visar att 4-åringar sitter still halva dagen. Vi vet också att barnen tillbringar en stor del av dagen på förskolan och att man kommer ihåg bättre när man rör sig. Vi behöver exempelvis utmana oss i tanken att leka utomhus inte innebär att man automatiskt rör på sig, utan kan innebära att man sitter still i en sandlåda, och därför behöver vi inkludera rörelse i de teman vi arbetar med, säger hon.

Har du någon särskild kompetens som du vill dela med dig av på nästa Vinn-vinn? Hör av dig till Helén Engdahl.

#Förskola