Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 41, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Debatt om skolan

Christina Örnebjär (L), Drogtester i skolan är en riktigt dålig idé, Expressen.

Isabelle Waldenvik (KD), Samuel Bråse (KD), Är det förskolans uppgift att göra barn könlösa?, Göteborgs-Posten.

Johanna Jaara Åstrand, Skolan blir mer likvärdig med kostnadsutjämning, Dagens Samhälle.

Våra egna kanaler

Kristina Bähr, skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor, skriver om psykisk hälsa i det senaste inlägget i gymnasiets elevhälsoblogg.

Idag samlas förskolechefer och förskolepedagoger på KompetensUtvecklingsInstitutets (KUI) Rikskonferens kvalitet i förskolan. Erika Gudmundsson Olsson och Maja Sandström är förskollärare inom Pysslingen Förskolor och två av talarna under dagen. Deras föreläsning handlar om hur digitala verktyg kan stärka lek och lärande i barnens vardag. Vi ställde några snabba frågor innan de klev upp på scenen inför cirka 200 konferensdeltagare från olika delar av landet. Se deras svar här.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan