Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia Academys interna utbildningar i oktober och november

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Passa på att anmäl dig till någon av våra intressanta utbildningar i oktober och november. Det här är femte delen i den artikelserie där vi varje månad lyfter fram spännande och intressanta internutbildningar. Lär dig mer om att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, att organisera för skolframgång eller att laga hållbara måltider i skolköket.

Organisera för skolframgång
Vad är det som gör att vissa skolor är mer framgångsrika än andra och har en ständigt ökande måluppfyllelse? På workshopen ”Organisera för skolframgång” presenteras ny svensk forskning som tydligt påvisar betydelsen av organisera verksamheten på ett strukturerat och genomtänkt sätt för att nå bästa resultat. Maria Bivesjö är utvecklingsstrateg för Academedias gymnasiesegment och håller i utbildningen.

– Vi går igenom vad ny svensk forskning säger om vad som utmärker skolor med hög måluppfyllelse. När du gått utbildningen hoppas jag att du har en känsla av att det går att göra medvetna och tydliga förändringar om man behöver det.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Hur kan man som ledare förebygga stress på jobbet? Det här webbinariet vänder sig till dig som vill veta mer om de nya lagkraven och Academys policys kring kränkande särbehandling och stresshantering.

– Du får konkreta tips och strategier för vad man ska göra om man har medarbetare som upplevt kränkande särbehandling eller stressymptom. Du kommer också få bra tips på hur du själv kan hålla koll på din egen stress i vardagen, säger Karin Andrén från PBM, som håller i kursen.

Hållbara måltider
Vad är egentligen hållbar kost och hur mycket belastar vi miljön med det vi lagar? Hur kan vi minska köttkonsumtionen utan att tumma på kvalitet, smak och presentation? Anna Blomqvist och Rikard Lundberg från AcadeMedia måltid bjuder in till en ny matlagningskurs.

– I den här kursen får du ny inspiration och motivation kring att laga hållbar mat som är bra både för miljön och hälsan. Du får också en receptsamling att använda i din egen verksamhet, säger Anna Blomqvist.

Här hittar du alla utbildningar.