Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 42, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Tidningen Norrländska Socialdemokraten skriver om att Praktiska Gymnasiet i Luleå vill samla skolans verksamhet under samma tak i en ny lokal.

Debatt om skolan

Arbetsmiljö och skolmiljö

Åsa Fahlén, När skolor brinner måste vuxna säga ifrån, Aftonbladet.

Lina Hultqvist, Säkerställ meddelarskydd för landets elever, Dagens Samhälle.

Marika Johansson, Nej – säkerhetsspärrar löser inte skolvåldet, Aftonbladet.

Vuxenutbildning

Teres Lindberg, Håkan Wiclander, ”SFI är den sämst finansierade skolformen”, Dagens Samhälle.

Pedagogik och undervisning

Maria Bühler med flera, ”Fel råd ges i ny rapport om barn med adhd”, Svenska Dagbladet.

Arne Engström, När elever misslyckas har skolan slutat fungera, Dagens Samhälle.

Läraryrket

Anna Olskog, LiliAnn Kling Sackerud, Lärarutbildningar flaskhals, Västerbottens-Kuriren.

Gymnasieskolan

Bertil Hallén, Fler unga borde välja yrkesprogrammen, Göteborgs-Posten.

Våra egna kanaler

Monika Mattsson, samordnare för specialpedagoger inom gymnasiesegmentet, skriver det femte inlägget i gymnasiets elevhälsoblogg. I inlägget kan man läsa om varför det är så viktigt att skolornas elevhälsoteam tar sig tid att besöka och observera skolans undervisning i klassrummet.

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg AcadeMedias gymnasieskolor, skriver om språk och språkinlärning i det femte inlägget i gymnasiets utvecklingsblogg.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan