Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hänt i veckan – vecka 42, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Tidningen Norrländska Socialdemokraten skriver om att Praktiska Gymnasiet i Luleå vill samla skolans verksamhet under samma tak i en ny lokal.

Debatt om skolan

Arbetsmiljö och skolmiljö

Åsa Fahlén, När skolor brinner måste vuxna säga ifrån, Aftonbladet.

Lina Hultqvist, Säkerställ meddelarskydd för landets elever, Dagens Samhälle.

Marika Johansson, Nej – säkerhetsspärrar löser inte skolvåldet, Aftonbladet.

Vuxenutbildning

Teres Lindberg, Håkan Wiclander, ”SFI är den sämst finansierade skolformen”, Dagens Samhälle.

Pedagogik och undervisning

Maria Bühler med flera, ”Fel råd ges i ny rapport om barn med adhd”, Svenska Dagbladet.

Arne Engström, När elever misslyckas har skolan slutat fungera, Dagens Samhälle.

Läraryrket

Anna Olskog, LiliAnn Kling Sackerud, Lärarutbildningar flaskhals, Västerbottens-Kuriren.

Gymnasieskolan

Bertil Hallén, Fler unga borde välja yrkesprogrammen, Göteborgs-Posten.

Våra egna kanaler

Monika Mattsson, samordnare för specialpedagoger inom gymnasiesegmentet, skriver det femte inlägget i gymnasiets elevhälsoblogg. I inlägget kan man läsa om varför det är så viktigt att skolornas elevhälsoteam tar sig tid att besöka och observera skolans undervisning i klassrummet.

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg AcadeMedias gymnasieskolor, skriver om språk och språkinlärning i det femte inlägget i gymnasiets utvecklingsblogg.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan