Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Stort engagemang för GDPR-utbildning – medarbetare inom vuxenutbildningen flitigast

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu har har 9500 av AcadeMedias ca 14000 anställda genomfört AcadeMedia Academys GDPR-utbildning. Utöver detta har omkring 1000 personer som inte arbetar på AcadeMedia också genomfört den.

Målet är att alla medarbetare ska genomföra utbildningen. Inom vuxenutbildningen har flest gått igenom den, 75 % av alla anställda.

– Vi är glada att så många medarbetare har genomfört utbildningen. Vuxenutbildningen har varit flitigast av alla segment och ska ha en eloge för det, säger Petter Hallman, IT-direktör på AcadeMedia.

– Det är bra att så många har gjort utbildningen, men vi är inte i mål ännu. Vi kan inte vara helt nöjda innan alla gått den. Det är viktigt att varje medarbetare förstår att dataskyddsförordningen är ett regelverk som omfattar näst intill alla våra processer och system. I vissa avseende krävs ett förändrat beteende till hur data om barn, elever, vuxenstuderande och medarbetare sparas och delas. Nu ser vi framför oss att de som ännu inte genomfört utbildningen gör det inom närtid, säger Karin Jensen, dataskyddsombud på AcadeMedia.

Det är upp vill varje chef att följa upp om medarbetarna genomfört utbildningen.

– Många chefer har på ett enkelt sätt bara bett sina medarbetare att lämna in intyget som man får när man gått igenom utbildningen, säger Karin Jensen.

Hon vittnar om ett starkt engagemang och positiv feedback från medarbetare och chefer som genomfört utbildningen, men också från utomstående aktörer.

– Många har upplevt GDPR som nytt och krångligt, men berättat att de fått en större förståelse genom utbildningen. Utbildningen tar ungefär 30-40 minuter. Det är en viktig investering för både dig själv, dina medarbetare och barn, elever och vuxendeltagare.

Utbildningen är nu lanserad i Norge och på gång i Tyskland. Jens Schei Hansen är kommunikations- och organisationsdirektör för Espira i Norge.

– Det är mycket nytt att förhålla sig till i och med GDPR, så vi tycker utbildningen från AcadeMedia har varit ett bra bidrag till att öka kunskapen i frågan. Våra medarbetare har upplevt att utbildningen är välgjord och enkel genomföra, säger han.

– Alla som gör utbildningen är med och skapar en större medvetenhet kring frågorna, så att vi kan leva upp till de ökade kraven på att skydda barns, elevers, vuxendeltagares och medarbetares integritet, säger Petter Hallman.

Här hittar du utbildningen.

#GDPR