Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

TeachMeet om språkutvecklande arbetssätt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till TeachMeet – ett seminarium om språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg Academedia, presenterar aktuell forskning om språk och språkinlärning och dess betydelse för kunskapsinhämtande. Under föreläsningen får du konkreta tips och metoder som underlättar i mötet med dina elever oavsett deras språkliga kompetens.

Lotta Persson, processledare på Gleerups utbildning kommer under seminariet att gå igenom några grundläggande lässtrategier och verktyg för språkutveckling som fungerar i de flesta ämnen. Du får även några verktyg för att hantera och arbeta med digital text. Utöver det får du också exempel på vilka inbyggda stöd, verktyg och metoder för språkutvecklande och tillgängliga arbetssätt som ett digitalt läromedel kan erbjuda i såväl enspråkiga som flerspråkiga klassrum.

Målgrupp: Förstelärare, skolledare, ämneslagsledare, elevhälsa inom gymnasieskola
Tid: Kl. 16-18 den 15 november
Plats: Vercity, Nacka Forum, Forumvägen 14, Nacka
Antal platser: 30
Anmälan: Mejla maria.bivesjo@academedia.se senast den 10 november. Vänligen uppge eventuella allergier.