Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Träna dina mentala muskler

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Välkommen till en föreläsning om hur mental styrketräning kan användas i skolan!

Vi vet alla att träning gör oss starkare, självklart fysiskt men också mentalt. De flesta av oss vet betydligt mindre om hur mental styrketräning kan stärka den hälsan. Nu vill vi bjuda in till en introduktionsföreläsning kring mental styrketräning och hur det kan användas i skolan. Den psykiska ohälsan är en stor samhällsutmaning och många står utan verktyg att möta kraven i tid. Under föreläsningen kommer vi att diskutera vilka verktyg som finns, och varför de fungerar.

Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia, håller tillsammans med Jana Söderberg i föreläsningen. Jana Söderberg är ledare för Star for Life och har under många år arbetat fram ett program för att stärka den mentala hälsan hos både elever och medarbetare.

Anmäl dig här

Vi ser fram emot din anmälan, välkommen!