Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia utvecklar arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia inrättar en ny koncernfunktion för trygghets- och säkerhetsfrågor. Den ska ledas av en trygghetsdirektör med ansvar för allt ifrån krisledning till fysisk säkerhet på förskolor och skolor.

Det är AcadeMedias nuvarande kommunikationsdirektör Paula Hammerskog som ska ansvara för arbetet och hon kommer i sin tur att ersättas av Annette Lilliestierna som i dag är chef för AcadeMedia Academy. Förändringen träder i kraft den 1 december.

Paula Hammerskog har varit krisledare på AcadeMedia i tio år, parallellt med uppdraget som kommunikationsdirektör. Det här innebär att två viktiga uppdrag renodlas.

– Jag har jobbat med trygghets- och säkerhetsfrågor länge och det känns bra att kunna fortsätta utveckla det arbetet när vi nu tar nästa steg. Det här är frågor som blir allt viktigare i samhället, och eftersom AcadeMedia vuxit kraftigt de senaste åren har även antalet incidenter i våra verksamheter ökat, säger Paula Hammerskog.

– Det betyder inte att det är mer otryggt idag, men frågor som rör säkerhet har fått en mer framskjuten roll. Kommunikation är ofta avgörande för att skapa trygghet, här blir min erfarenhet från rollen som kommunikationsdirektör naturligtvis viktig.

Annette Lilliestierna kom till AcadeMedia från Skolverket 2017 där hon var kommunikationschef. Hon har en lång kommunikationskarriär att luta sig mot i sitt nya uppdrag, och en gedigen erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från både privat och offentlig sektor.

– Sedan jag kom till AcadeMedia har jag lärt känna företaget som en driven utbildningsaktör som vill vara med och utveckla svensk skola. Jag har haft en fantastisk tid som chef för AcadeMedia Academy, nu ser jag fram emot att ta mig an mitt nya uppdrag. Att få leda koncernens kommunikationsarbete är ett stort och viktigt uppdrag som känns väldigt inspirerande, säger hon.