Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Lär dina elever allt om barnkonventionen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Många elever känner inte till sina rättigheter. Det vill Barnombudsmannen ändra på. Myndigheten var på plats på Skolforum tidigare i veckan för att lansera sin nya webbplats om barns rättigheter.

– Minarattigheter.se är en portal som vänder sig till pedagoger som vill lära sina elever mer om barnkonventionen, säger Herman der Nederlanden, Barnombudsmannens representant på Skolforum.

I portalen finns lektionsupplägg och handledning anpassade för barn och elever i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Vissa lektioner är ämnesövergripande och andra ämnesspecifika. Materialet är gratis och tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. Materialet har tagits fram och prövats ut i samarbete med lärare runt om i landet.

– Vi vill underlätta för pedagoger att prata om barns rättigheter under hela året, inte bara på FN-dagen den 24 oktober, berättar Herman der Nederlanden.

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. 196 länder har skrivit under och för­bundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte rati­ficerat barn­konven­tionen.

En undersökning som Barnombudsmannen har gjort visar att många barn inte känner till sina rättigheter. Den visar också att de som känner till sina rättigheter har lärt sig det av sina lärare i första hand.

– På minarattigheter.se har även barn och unga möjlighet att själva gå in och läsa på om sina rättigheter – eller kolla på film och tävla i frågesporter. Det finns även en förinställd chatt att lära sig mer igenom, säger Åsa Lindelöw, projektledare för portalen.

– När vi frågade barn och unga hur de vill hitta information svarade de att de oftast googlar. Om de vill veta mer om sina rättigheter googlar de ”Vad är mina rättigheter” och därför döpte vi portalen till Mina rättigheter, säger Åsa Lindelöw.

Gå in och titta på portalen här.