Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bli trygg i rollen som VFU-handledare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I vår startar en VFU-handledarutbildning för lärare som vill ta emot eller tar emot lärarstudenter. Utbildningen är ett samarbete med Uppsala universitet och erbjuds på distans för förskollärare och lärare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet.

– Att vara handledare och introducera en student till skolans värld är ett otroligt viktigt uppdrag. Handledaren spelar en stor roll för studentens utbildning och utveckling, säger Carina Hall, utvecklingschef för AcadeMedias gymnasieskolor.

– Genom handledarutbildningen får man som lärare möjlighet att växa i sitt yrke och utveckla sina handledarfärdigheter på universitetsnivå. Utbildningen sker i nära samarbete med lärarutbildningen och handledaren får tillgång till relevant litteratur och ny kunskap, säger Carina Hall.

Uppsala universitet erbjuder utbildningen kostnadsfritt mot att deltagarna tar emot en student efter genomgången utbildning. Maria Bivesjö är utvecklingsstrateg för AcadeMedias gymnasiesegment och arbetar med programmet.

– Vi är väldigt glada att kunna erbjuda utbildningen i samarbete med Uppsala universitet. De har lång erfarenhet av lärarutbildning och att handleda studenter. De kommer göra allt för att handledaren ska få verktyg att känna sig trygg i handledarrollen, berättar hon.

Är du intresserad? Läs mer här och anmäl dig senast den 30 november.