Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 43 och 44, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Tidningen Gymnasiet skriver om Case-metodiken som Vittra och Sjölins Gymnasium använder sig. I artikeln berättar Henrik Bolmvik och Frida Pernesten, båda lärare på Sjölins Gymnasium i Göteborg, om hur de arbetar med Case.

Lokaltidningen Helsingborg skriver om tre elever på ProCivitas i Helsingborg som driver UF-företaget Retrieve it, som ska hjälpa lokala restauranger att minska matsvinnet.

Nyheter och debatt om skolan

Välja skola

Aftonbladet skriver om Riksrevisionens granskning av det fria gymnasievalet. Granskningen visar att möjligheten att välja leder till att fler barn med lågutbildade föräldrar läser vidare efter gymnasiet.

Agnes Karnatz, Låt skolvalet vara fritt, Mariestads-Tidningen.

Våra egna kanaler

Satsningar på ledarskap, talangprogram för framtida chefer, mentorprogram för seniora chefer och traineeprogram för lärarstudenter. Nu har AcadeMedia nominerats till årets nykomling i Universum Awards, som i 24 år delats ut till arbetsgivare som anstränger sig lite extra för att bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke. Läs mer här.

Fler än någonsin tidigare går i AcadeMedias förskolor, skolor och vuxenutbildningar, och en god ekonomisk utveckling gör företaget väl rustat för framtiden. Det visar AcadeMedias årsredovisning för 2017/18 som publicerades i fredags. Nytt för i år är att årsredovisningen även innehåller en hållbarhetsrapport. Läs mer i I dag publiceras AcadeMedias årsredovisning och hållbarhetsrapport.

AcadeMedia inrättar en ny koncernfunktion för trygghets- och säkerhetsfrågor. Den ska ledas av en trygghetsdirektör med ansvar för allt ifrån krisledning till fysisk säkerhet på förskolor och skolor. Det är AcadeMedias nuvarande kommunikationsdirektör Paula Hammerskog som ska ansvara för arbetet och hon kommer i sin tur att ersättas av Annette Lilliestierna som i dag är chef för AcadeMedia Academy. Förändringen träder i kraft den 1 december. Läs mer i AcadeMedia utvecklar arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor.

I onsdags presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport av det fria gymnasievalets långsiktiga effekter. Den visar att de utökade möjligheterna att välja gymnasieskola har haft visserligen små, men positiva effekter på elevernas framtida inkomster och utbildningsnivå. Störst betydelse har förändringarna haft för barn till föräldrar med låg utbildningsnivå. Läs mer i Positiva effekter av det fria skolvalet.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan