Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tre frågor till…

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Jana Söderberg, ledare för Star for Life, som ska föreläsa om mental styrketräning hos AcadeMedia nästa vecka. För en vecka sedan deltog hon på Vittra-dagen och fick höga betyg från deltagarna. AcadeMedia Academy har ställt tre frågor till Jana inför föreläsningen. 

Varför ska man komma och lyssna?
– Att hålla sin mentala styrka, minnesförmåga och förmåga till livsglädje levande borde vara i allas intresse. Tyvärr är det precis som med fysisk kondition – man kan inte läsa sig dit utan man måste genomföra träningen. Kvällen kommer att bjuda på en blandning av teoretisk kunskap och praktisk träning direkt på plats.

Vad vill du att deltagarna ska ta med sig från kvällen?
– Min ambition är att alla lämnar salen med en förståelse för att motivation och engagemang i välfärden är en utmaning men att vi redan med små förändringar kan förebygga problem med psykisk ohälsa.

Vilka tips har du för att stärka den mentala hälsan både hos elever och sig själv?
– Mina tips är:
Att vara en bra förebild som ungdomar kan orientera sig mot
Att aktivt och med kontinuitet arbeta med värdegrundsfrågor
Att bekräfta barn och ungdomar i en bra balans mellan självkänsla och självförtroende

Föreläsningen äger rum på tisdag den 6 november kl. 17. Föreläsningen är öppen för alla men antalet platser är begränsade. Anmäl dig idag.