Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nytt avtal med Telia påverkar leverans av nya telefonabonnemang

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under november byter vi avtal hos Telia. Det innebär att du kan behöva vänta lite längre än vanligt på nya telefonabonnemang och att priserna blir något förändrade.

Beställningar och ändringar av abonnemang och anknytningar

Mellan 22 november och 9 december kommer Telias ordersystem tillfälligt att stängas. Detta innebär att systemen är låsta för öppning av nya abonnemang, förändringar i befintliga abonnemang och avslut. Du beställer abonnemang som vanligt via servicewebben, men kan alltså behöva vänta längre än vanligt på leverans.

Behöver du nya abonnemang eller anknytningar under den perioden måste de beställas via servicewebben innan den 15 november.

Fakturering och nya priser

Nya avtalet och priser gäller från och med 1 november 2018. Det innebär att överskjutande kostnad för november och december kommer att krediteras på nästkommande faktura då fakturan för hela kvartal 4 redan är hanterad.

Nästa faktura för kvartal 1 – 2019 från Telia är fryst och kommer inte att skickas ut förrän tidigast mitten av december 2018 när nya avtalspriserna är inlagda i systemen. Detta för att undvika ytterligare krediteringar.

Kontakt

Patrik Gustavsson, tjänsteansvarig telefoni, 0704-106554 (ej tillgänglig 8-15 nov)

eller

Rahim Abedinzadeh, förvaltningsansvarig IT-tjänster, 072-2228357

#IT #Telefoni