Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Samling för kompetensförsörjning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hur kan skola och arbetsliv närma sig varandra? I slutet av november bjuder Skolverket och Tillväxtverket in till en kostnadsfri konferens på temat tillväxt, utbildning och kompetensförsörjning.

På konferensen deltar representanter från skola och näringsliv för att få till en bättre samverkan kring kompetensförsörjning. Utbildningsdepartementet, Arbetsförmedlingen och Företagarna  är några av de organisationer som deltar.

Datum: 29 – 30 november
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98
Målgrupp: Skolledare, skolhuvudmän, arbetsliv, näringsliv

Här är ett urval av de föreläsningar som hålls under dagarna:

  • Kompetensförsörjning, vad är viktigast just nu och vad kan man göra på kort och lång sikt? Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet.
  • Kompetensbristen i framtiden, rapport Jan Lindoff, Projektledare Smart Industri MITC
  • Arbetsförmedlingen ger sin bild av behoven av kompetensförsörjning i Sverige de kommande åren, Mikael Sjöberg generaldirektör
  • Introduktionsprogrammen och lärlingsliknande utbildning, Lotta Naglitsch och Lars Hanisch, Skolverket
  • Kockduellen – ett sätt att rekrytera till restaurangbranschen, Visita
  • Så mildrar vi målkonflikten mellan utbildning och arbetsliv genom digitalisering, Martin Lackeus PhD in Entrepreneurial Education Chalmers University of Technology

Ta del av hela programmet och anmäl dig här.

#Kompetensförsörjning