Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Så sätter du igång med internationella samarbeten

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje år delas drygt en halv miljard kronor ut till skolor för att stärka internationella samarbeten inom utbildningsområdet. Pengarna riktar sig till alla skolformer. Nu är det hög tid att börja förbereda sin ansökan.

– Det finns många fördelar med internationella utbyten och samarbeten. Det handlar om att skapa erfarenhetsutbyten och nätverk med kollegor i andra länder. Det ger också möjlighet till kompetensutveckling, utveckla arbetssätt, öka skolans attraktionskraft och ge elever ökad motivation och nya kunskaper. Enligt läroplanen har rektor ett ansvar för att stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen, säger Jessica Svedlund som arbetar som utvecklingsstrateg inom AcadeMedia gymnasieskolor.

Jessica har tidigare arbetat med internationaliseringsfrågor bland annat som internationaliseringsansvarig i Nacka kommun samt som senior rådgivare på Universitets- och Högskolerådet.

– Internationella samarbeten, och mobilitet i synnerhet, är i tiden ur politisk synvinkel. Både inom det nordiska/baltiska utbildningsområdet och inom EU ser man satsningar på internationell mobilitet som en av de viktigaste satsningarna inom utbildningsområdet. Huvudskälet till detta är att det har utförts effektstudier som vittnar om positiva effekter av internationella utbyten – från individen till policyutveckling, berättar Jessica.

Om en skola vill söka pengar för ett utbyte eller projekt finns det mycket stöd att få. Jessica håller utbildningarna ”Skolutveckling via internationella projekt och samarbeten – så sätter du igång” och ”Leda och driva internationella projekt” inom AcadeMedia Academy.

– Många tycker att det är svårt att starta processen, men det finns mycket stöd att få. Vid varje utbildningstillfälle utgår jag från hur skolans behov ser ut. Du får hjälp och stöttning i att gå från projektidé eller utvecklingsbehov till handling. Jag går igenom vilka möjligheter som finns och hur man konkret gör för att förbereda sin ansökan. Vi pratar om att hitta samarbetspartners och bilda en projektorganisation.


utbyten.se finns mycket tips och aktiviteter om internationella projekt. Några aktuella aktiviteter just nu:
Bli skolambassadör för EU
Möjligheter inom Erasmus+ strategiska partnerskap
Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ strategiska partnerskap

Se även gymnasiesegmentets sammanställning av konferenser och seminarier på området i höst.