Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Erbjudande om konvertibler till AcadeMedias medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 22 november beslutade AcadeMedias årsstämma att alla tillsvidareanställda* inom koncernen ska ges en möjlighet att bli delägare i AcadeMedia. Ägarna vill på detta sätt öppna för det engagemang som ett delägande innebär, och för att kunna ta del av den värdeutveckling som alla anställda i AcadeMediakoncernen gemensamt skapar. Ägarna har utformat programmet så det ska vara så förmånligt som det är möjligt för de anställda.

Delägande erbjuds genom att investera i en så kallad konvertibel, som senare kan bytas till aktier till ett i förväg fastställt pris. Konvertibelerbjudandet innebär att var och en kan investera en summa pengar. Konvertibeln sträcker sig i drygt 4,5 år. Under tiden får man en ränta på 3-4** procent på sitt insatta kapital. Efter drygt 4,5 år kan de som investerat välja mellan att få tillbaka sina pengar eller byta till det antal aktier** som pengarna man investerade motsvarade när programmet startade. Den dagen man blir aktieägare är också den dagen man formellt blir delägare i AcadeMedia.

– Vi är helt beroende av våra medarbetares engagemang i våra verksamheter. Det som våra medarbetare gör varje dag för våra barn, elever och deltagare är det som skapar värdet i koncernen och för samhället, säger Marcus Strömberg, VD AcadeMedia.

– Ägarna vill på detta sätt göra det möjligt för alla anställda att ta del av det värde som skapas på ett så förmånligt sätt som möjligt, säger Marcus Strömberg.

De pengar som företaget får in genom att medarbetare investerar i konvertibler är inte öronmärkta till något utan blir en del av AcadeMedias vanliga finansiering. Hade AcadeMedia behövt låna pengar hade det varit billigare att låna på normalt sätt i bank, det här erbjudandet är skapat för att vara så förmånligt det går för företagets medarbetare.

Alla tillsvidareanställda inom AcadeMediakoncernen i Sverige får i mitten av februari 2019 detaljerad information om hur programmet fungerar, dess för- och nackdelar, samt hur man gör rent praktiskt för att gå med.

Den lägsta insatsen är 5 000 kronor och alla garanteras att få köpa konvertibler för 15 000 kronor. Beroende på hur många som väljer att investera kan tilldelningen till var och en bli högre. När drygt tre år har gått kommer det att finnas tre tidpunkter då man kan välja om man vill byta sin konvertibel mot aktier. Det är mest ekonomiskt fördelaktigt att byta till aktier om aktiekursen har gått upp med mer än 4,1 procent per år. Aktierna kan man därefter välja att behålla eller sälja. En eventuell vinst på försäljningen av aktierna beskattas som kapital.

Om aktien inte gått upp med i 4,1 procent per år är det mest fördelaktigt att få tillbaka sin insats i pengar. Under investeringstiden fram till att man byter till aktier får man ränta på sitt satsade kapital. Räntan blir mellan 3 och 4%**.  Den som avslutar sin anställning på AcadeMedia under tiden får tillbaka insatsen med ränta.

– Det här är ett enkelt sätt att på lite sikt bli delägare i AcadeMedia och därmed kunna påverka företagets framtid. Även om man kanske har ett litet antal aktier jämfört med många andra, har man samma rätt att gå på aktieägarnas årsstämma och att där ställa frågor och ge förslag, säger Marcus Strömberg.

Här hittar du frågor och svar om konvertibler. Har du fler frågor kan du maila konvertibler@academedia.se.

Mer information kommer i början av 2019.

 

* Erbjudandet gäller alla tillsvidareanställda utom koncernledningen.

** Exakt räntesats och konverteringskurs (antal aktier man får) fastställs i början av februari 2019.