Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

“Vårt traineeprogram ger lärarstudenter en riktigt bra start på karriären”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Till våren startar AcadeMedia ett traineeprogram för lärarstudenter. Programmet sträcker sig över 18 månader och riktar sig till sistaårsstudenter på lärarprogrammet. Målet är att alla studenter ska få en tillsvidareanställning på samma skola när programmet avslutas.

– Med vårt traineeprogram vill vi ge blivande lärare en riktigt bra start på karriären. Som lärartrainee får man ett introduktionsår med en erfaren mentor, ett flexibelt upplägg och en säker extrainkomst i slutfasen av studierna, säger Saskia Skogman, rekryteringsspecialist på AcadeMedia.

– Vi kommer även att anordna nätverksträffar med alla som går traineeprogrammet där de får diskutera konkreta frågeställningar tillsammans med varandra och andra lärare. Som nyutexaminerad är det många områden som kan upplevas som utmanande, dialogen med vårdnadshavare till exempel. Vi kommer att erbjuda forum där deltagarna kan diskutera och stötta varandra, säger Saskia Skogman.

Klicka för att förstora bilden

Garanterat introduktionsår

Enligt Lärarförbundets siffror får bara hälften av alla nyutexaminerade lärare ett introduktionsår på sin första arbetsplats.

– För oss är detta en viktig del av traineeprogrammet och en förutsättning för att kunna få en bra start som lärare. Våra mentorer är erfarna och skickliga lärare som kan bidra med värdefull kunskap om till exempel ledarskap i klassrummet, och ge tips på konkreta metoder i arbetet med betyg och bedömning, säger Saskia Skogman.

– Och det är ju givetvis en fördel att sen börja på sitt första lärarjobb med en mentor man redan känner och på en arbetsplats man vet att man trivs på, säger hon.

Flexibelt upplägg

Klicka för att förstora bilden

För att studenter ska kunna kombinera examensarbete, VFU och studier på ett bra sätt finns det stor flexibilitet i traineeprogrammets upplägg.

– Man jobbar deltid tio procent och hur den tiden fördelas kommer man överens om tillsammans med rektorn, säger Saskia Skogman.

– Alla som går traineeprogrammet får en fast lön under perioden och när programmet senare ska övergå i tillsvidareanställning är det naturligtvis vanlig löneförhandling som gäller, säger Saskia Skogman.

Här hittar du mer information och vanliga frågor och svar om traineeprogrammet.