Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dags för chefsbedömning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu startar en ny omgång, med ett nytt systemstöd för chefsbedömningen PRP (Prestation, Resultat, Potential).

Alla som har underställda chefer ska genomföra samtal med sina chefer under perioden 1 december till 15 februari. PRP syftar till att uppmärksamma chefers prestation, skapa fokus på resultat samt hitta och frigöra potential. Tillsammans utvecklar vi ledare och organisation som leder till att:

  • fler personer får rätt förutsättningar i sina jobb
  • fler personer är på rätt plats
  • chefer ger tydligare feedback och stöd till sina direktrapporterande

Vill du veta mer? Läs här eller anmäl dig till ett av våra webbinarier.