Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Var med och påverka kurs- och ämnesplaner

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu har du som är verksam i grundskola eller gymnasieskola möjlighet att tycka till vid revideringen av kurs- och ämnesplanerna. 

Skolverket vill revidera kurs- och ämnesplanerna för att syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och för att kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. Det finns förslag om att betona faktakunskaper mer, anpassa det centrala innehållet och förbättra kunskapskraven. Skolverket har tagit fram riktlinjer för revideringarna och nu har du chansen att påverka genom att besvara deras enkät om förändringarna. Läs mer här.