Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ny utbildning om språkutvecklande arbetssätt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Mathias Hillin arbetar till vardags som kvalitetsutvecklare för AcadeMedias grundskolor. Han brukar anordnar uppskattade utbildningar om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för medarbetare i grundskolan. Genom ett samarbete med gymnasiesegmentet är nu föreläsningen anpassad och öppen för dig som lärare eller rektor i gymnasiet. 

– Språket är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare, berättar Mathias Hillin.

Under utbildningen får du konkreta didaktiska verktyg och tips för att organisera för ett kollegialt lärande.

– Det är genom språket vi kommunicerar med andra, utvecklar ny kunskap och visar vad vi har lärt oss. Därför blir det också extra angeläget att skolan kan stötta de elever som inte har lika starkt språk som andra. Oavsett ämnesinriktning kan ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt öka måluppfyllelsen hos eleverna på allra bästa sätt. Du som lärare når ut med ditt budskap och eleverna stärks i sin inlärning, säger Mathias.

Utbildningen är på torsdag den 17 januari. Läs mer och anmäl dig här.