Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nya föreläsningar hos Academy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I vår erbjuder AcadeMedia Academy tre nya och intressanta föreläsningar. Ta chansen att få forskningsbaserade tips för att skapa hållbara team, bättre koll på hur du kan använda hjärnan när du kommunicerar och råd kring hur man kan omsätta demokratiuppdraget i praktiken.

Att skapa hållbara team (fåtal platser kvar)

Föreläsare: Oskar Henriksson, leg. psykolog, VD och grundare av Psykologifabriken
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom alla skolformer
Tid: 7 februari kl. 13-14.30
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Hur kan man skapa hållbara team och grupper? Allt handlar om samarbete, menar Oskar Henriksson, leg. psykolog, VD och grundare av Psykologifabriken.

Oskar är författare till boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team, som fick utmärkelsen Årets projektledarbok år 2017. Föreläsningen kommer att utgå från boken och du kommer att få med dig konkreta, forskningsbaserade träningstips för att skapa hållbara team och arbetsplatser – tips som ökar måluppfyllelsen, minskar sjukfrånvaron och ökar motivationen bland medarbetarna. Läs mer och anmäl dig här.

Neurokommunikation – om konsten att mötas och nå fram på hjärnans villkor (fåtal platser kvar)

Föreläsare: Jana Söderberg är kommunikationstränare/coach och har en bakgrund som psykoterapeut och civilekonom.
Målgrupp: Medarbetare och chefer inom alla skolformer
Datum: 11 mars kl. 9.30-11.30
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Minns du läraren som förmedlade kunskap och sammanhang så spännande att du fortfarande kommer ihåg det? Eller din kollega som självsäkert och entusiastiskt säljer sina idéer och lätt får med sig andra?

Kommunikationsförmåga handlar inte om talang utan snarare rätt attityd, kunskap och träning. Oavsett om du ska presentera en idé för 30 elever, om du behöver lösa en konflikt med en kollega eller om du som förälder behöver förhandla barnets skärmtid – kommunikation är alltid nyckeln.

Under föreläsningen får du med dig verktyg kring goda samtal, att skapa engagemang och konflikthantering. Läs mer och anmäl dig här.

Ny väg för skolan att bygga demokratiska individer

Föreläsare: Helena Barrett och Karin Aaseby från Demokratibygget
Målgrupp: Skolledare och arbetslagsledare på högstadium och gymnasium
Tid: 14 mars kl. 10-12
Plats: Adolf Fredriks kyrkogata 2, Stockholm

Demokratin står inför utmaningar, men också många möjligheter. Skolan har i det här sammanhanget en unik roll genom sitt demokratiuppdrag och möte med unga från alla delar av samhället. Att bygga elevers demokratiska kompetenser, vad innebär det? Och hur kan det gå till?

Vid föreläsningen får du inspiration och tips inom området och en inblick i Demokratiacceleratorn – en undervisningsmodell som kopplar skolans undervisning till möjligheten att påverka i samhällsfrågor som ungdomarna själva tycker är viktiga. Läs mer och anmäl dig här.

På bilden ser ni Oscar Henriksson som kommer att hålla i föreläsningen ”Att skapa hållbara team”.