Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nya regler inom skolområdet för 2019

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under året träder en del nya regler i kraft, och några förändringar gäller redan nu. Här är ett urval:

1 januari 2019

 • Krav på att huvudmannen utser skolchef och nya regler om skolchefens uppgift
 • Nya regler om ägarprövning för enskilda huvudmän

1 juli 2019

 • Reviderad läroplan för förskolan
 • Förändringar kring avställning av förskolechef och rektor
 • Krav på legitimation i fritidshemmet
 • Läsa-skriva-räkna: garanti för tidiga stödinsatser
 • Mer undervisningstid i matematik och idrott och hälsa
 • Förändringar som kring elevernas plan för utbildning på introduktionsprogrammen
 • Preparandutbildningen inom introduktionsprogrammen ersätts av programinriktat val
 • Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas när de börjar på introduktionsprogrammet språkintroduktion
 • Förändringar i ämnesplaner
 • Alla elever i gymnasieskolan ska ha en mentor

Läs mer om förändringarna här eller på Skolverkets webbsida om styrdokument som rör skolan.