Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Ledarskap och kommunikation på agendan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag och igår samlades deltagarna som går Talangprogrammet för att lära sig mer om organisation, ledning och kommunikation. De är nu halvvägs in i programmet, som riktar sig till medarbetare som har både potential och vilja att bli chefer i framtiden. Dessutom har nomineringsprocessen för nästa omgång startat, och några av de tidigare deltagarna delar här med sig av sina bästa erfarenheter från programmet.

Deltagarna har hittills haft fem utbildningsdagar tillsammans under läsåret. Mellan de fysiska träffarna jobbar de självständigt med uppgifter som rör ledarskapsutveckling.

– Det är inspirerande att se mitt ledarskap i nya perspektiv och sätta det i förhållande till vad jag tänkt om ledarskap tidigare. Programmet gör att jag reflekterar kring vilka områden som jag behöver stärka och vad jag kan bidra med för att utveckla andra, berättar en av årets deltagare, Emma Johansson från Hermods.

Forsknings- och erfarenhetsbaserade perspektiv på ledarskap och kommunikation

Under dagarna har deltagarna bland annat lyssnat till Lena Lid Falkman, forskare, som föreläst om att leda i förändring. Från AcadeMedia har Sirkka Persson – rektor på Kringlaskolan och Kajsa Tirén – kommunikationschef pratat om ledarskap respektive kommunikation. Talangerna har även fått öva på handledning i olika situationer tillsammans med Ingrid Carlstedt, kvalitetsutvecklare på Pysslingen Förskolor.

– Alla moment har varit bra dessa dagar! Det var extra intressant att lyssna till Sirkka Persson. Hon berättade på ett konkret sätt om sitt jobb som rektor och hur de vänt låga betygsresultat under en relativt kort period. Det var väldigt inspirerande att höra, säger Emma Johansson.

Tidigare talanger berättar

Michaela Trahn gick Talangprogrammet när det startade år 2014. Strax innan programmet tog slut fick hon sin första chefsroll som förskolechef.

– Att delta i Talangprogrammet hjälpte mig mycket i min nya roll, det gav mig en trygghet och ett värdefullt nätverk. Jag uppskattade också att få en större bild av AcadeMedia och alla funktioner som finns, berättar hon.

Nicholas Sandoval gick programmet 2015/16. Han tyckte också att det nya kontaktnät som han fick var värdefullt.

– Jag har fortfarande kontakt med de andra deltagarna från Talangprogrammet. Det uppskattar jag väldigt mycket. Det finns mycket från programmet som jag har nytta av idag, exempelvis i frågor som rör ledarskap och grupprocesser.

Idag har även Nicholas en ledarroll – han är rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro.

– Jag fick jobbet i samband med att Talangprogrammet och trivs jättebra. Det bästa med mitt jobb är att träffa eleverna och göra skillnad för dem, säger han.

– Mitt råd till blivande deltagare i Talangprogrammet är – våga! Våga ta steget att vara chef. Det är roligt! Och ta vara på möjligheten att utvecklas i Talangprogrammet, säger Michaela Trahn.

Nomineringsprocessen är igång!

Nomineringsprocessen för nästa omgång till programmet är igång. Talangprogrammet riktar sig till medarbetare som har visat ett intresse för ledarskap och som bedöms ha god potential att bli chefer. Du som har underställda chefer ska genomföra PRP-samtal med dina chefer senast 15 februari. Läs mer här. En del av PRP-samtalet är att prata om vilka chefstalanger som finns i den underställda chefens organisation. Därför passar det utmärkt att du även fram till 15 februari kan nominera medarbetare som du anser har potential att bli en god chef inom AcadeMedia till Talangprogrammet. Medarbetare inom hela AcadeMedia kan bli nominerade av sina chefer i samråd med dennes chef.

Läs mer och nominera här.

#AcadeMedia Academy #Ledarskapsutveckling #Talangprogrammet