Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nytt inloggningssystem och risk för driftstörningar under torsdagen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Imorgon torsdag, 31 januari, får AcadeMedias inloggningssida ett nytt utseende, alltså där du loggar in på bland annat Schoolsoft, webbmailen och medarbetarwebben. Du använder samma inloggningsuppgifter som tidigare.

Förändringen gäller alla som loggar in i något av AcadeMedias system: medarbetare, elever/studerande och vårdnadshavare.

Bytet innebär en viss risk för driftstörningar under dagen idag. Till exempel kan medarbetarwebben, servicewebben och förmånswebben ligga nere under korta perioder. Händer detta är det bara att vänta en liten stund och sedan försöka att logga in igen.

För att ytterligare öka säkerheten i vår hantering av personuppgifter kommer vissa system att kräva tvåfaktorsinloggning framöver. Det innebär att det inte bara krävs användarnamn och lösenord för att logga in, utan också exempelvis att man använder en säkerhetsdosa eller får en kod via sms. Innan tvåfaktorsinloggning införs för ett system du använder kommer du att få information om hur just du ska göra för att kunna logga in.

#IT #Lösenord #Medarbetarwebben