Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

PRP åter i funktion – deadline förlängd

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi beklagar att vi har haft tekniska problem med systemet för PRP de senaste dagarna. Systemet är nu uppe och fungerar som det ska igen. Vi har förlängt deadline så att det nu är möjligt att lägga in PRP-bedömningar i systemet fram till och med 22 februari.