Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Bara en vecka kvar av teckningsperioden för konvertibler

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu finns det möjlighet att teckna sig för konvertibler. Anmälningsperioden sträcker sig från den 11 februari till och med den 24 februari 2019.

Konvertibelprogrammet riktar sig till alla tillsvidareanställda medarbetare inom AcadeMediakoncernen i Sverige. Med konvertibler kan du bli delägare på ett förmånligt sätt och ta del av företagets utveckling till en lägre risk än ett vanligt aktieköp.

Ägarna vill på detta sätt visa sin uppskattning för de fina insatser alla våra medarbetare gör för barn, elever och deltagare. Det är era insatser som skapar värde i koncernen och för hela samhället. Genom konvertibelprogrammet får du och andra möjlighet att ta del av värdeutvecklingen som ni är med och skapar.

Mer information om programmet hittar du på academedia.se/konvertibler. Där hittar du också en länk till detaljerad information, och anmälan.

#Konvertibler