Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I mars byter AcadeMedia HR- och lönesystem

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det snart dags för bytet av HR- och lönesystem. Under mars stänger det gamla system vi idag kallar personalwebben och vi får istället ett nytt och modernt HR- och lönesystem. Det är ett helt nödvändigt byte av system eftersom det nuvarande upphör hos leverantören. I den här artikeln hittar du en sammanfattning av de förändringar som kommer att ske.

Du behöver inte hålla reda på flera länkar och inloggningsuppgifter. Från den 15 mars kommer du att hitta länkar till alla viktiga funktioner på servicewebben, tillsammans med instruktioner i text och film.

Du kommer också att använda dina vanliga inloggningsuppgifter till båda systemen, alltså samma som till exempelvis e-posten, jobbdatorn och Schoolsoft. I lila rutan hittar du en presentation om förändringarna.

Viktiga datum – medarbetare

  • Sista gången du ska göra din tid- /projektrapport, reseräkning och registrera utlägg i det gamla systemet är för februari månad, alltså senast 4 mars.
  • Anteckna om du varit ledig eller sjuk under mars så att du har detta sparat.
  • Den 15 mars öppnar det nya lönesystemet. Då kan du börja rapportera in tid och avvikelser för mars månad.
  • Den 20-25 mars kan du fortsätta att rapportera tid i det nya systemet, men inte göra reseräkning eller rapportera utlägg.
  • Från den 26 mars är det nya systemet helt igång.

Viktiga datum – chef

  • Sista gången du som chef ska attestera i det gamla systemet är den 8 mars.
  • Mellan den 9 och 14 mars är det gamla systemet stängt och det nya har ännu inte öppnat. Det betyder att du inte kan attestera och administrera personalförändringar under den perioden.
  • Den 15 mars öppnar det nya lönesystemet. Då kan du attestera och administrera personalförändringar.
  • Den 20-25 mars kan du fortsätta att rapportera tid i det nya systemet, men inte göra reseräkning, rapportera utlägg, attestera eller administrera personalförändringar.
  • Från den 26 mars är det nya systemet helt igång.

#HR #Lön