Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nätverksdag för samhällskunskaps- och svensklärare på NTI Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag träffas lärare i svenska och samhällskunskap från NTI Gymnasiets skolor runt om i landet för en nätverksdag. Syftet med dagen är bland annat att utveckla undervisning som harmonierar med NTI Gymnasiets vision “Att utbilda elever för att de ska kunna leda och navigera i en teknikdominerad framtid”.

– Om vi ska vara ledande i Sverige inom tech, science och IT måste vi även fokusera på ämnen och kurser som man kanske inte i första hand relaterar till IT, berättar Ellen Lindqvist, en av skolcheferna för NTI Gymnasierna och initiativtagarna till dagen.

– Det är inom samhällskunskap och svenska som vi kan se den största förändringarna i styrdokument gällande digital kompetens. Det är därför oerhört viktigt för oss att erbjuda dessa lärare ett forum att få nya insikter, utbyta erfarenheter och inspireras , säger Ellen Lindqvist.

Under dagen deltar lärarna i spännande föreläsningar och workshops med Carl Heat, chef för Digitalisering och Lärande på RISE, och Anders Thoresson, frilansjournalist, författare och föreläsare med utgångspunkt i teknik och IT. Ed-tech bolagen RealEdu och Mobile Stories kommer under dagen få möjlighet att lägga fram sina idéer kring hur man kan utveckla undervisningen med hjälp av nya digitala tjänster.

Film från dagen

Här kan se hela utbildningen, både live under eftermiddagen, och i efterhand:

#NTI-gymnasiet