Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Närvarofrämjande arbete – material tillgängligt!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Missade du de regionala konferenserna om närvarofrämjande arbete? Eller var du där och vill fördjupa dig i något? Nu finns materialet tillgängligt hos Academy!

Du hittar följande material här.

  • Specialpedagogiska skolmyndigheten – Närvarofrämjande Arbete
  • Malin Gren Landells presentation
  • Karin Funckes presentation
  • Marie-Charlotte Bäckströms presentation
  • Presentationen från Klara Södra
  • Presentation av central vägledning, centrala elevhälsan och utvecklingscentrum

Arbetar du inom gymnasiet och vill ha mer tips och råd? Följ gruppen ”Främja närvaro” på Workplace eller ta del av centralt stöd här.