Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

”Jag vill hjälpa lärarstudenter att växa in i lärarrollen”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I vår tar 32 förskollärare och lärare chansen att utvecklas i sin roll som VFU-handledare. Utbildningen har nu passat halvtid och många deltagare ser fram emot att snart ta emot en lärarstudent till sin skola.

Alla studenter som går en förskollärar- eller lärarutbildning har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förskola eller skola. Syftet är att studenterna ska få möjlighet att träna och utveckla sina färdigheter som lärare. VFU-handledarutbildningen riktar sig till förskollärare och lärare som vill ta emot en student till sin förskola eller skola. Det är Uppsala universitet som anordnar utbildningen på distans.

Deltagare från hela landet

Martin Andersson är lärare på NTI-gymnasiet i Kristianstad. Han har tidigare tagit emot en lärarstudent, men vill vara så bra förberedd som möjligt inför nästa gång.

– Förra gången var det mycket som var nytt för mig och vissa saker som jag var osäker på hur jag skulle hantera, till exempel hur man ger konkret feedback i vissa situationer.

– Jag tycker det är viktigt att blivande lärare får möjlighet till en så bra start som möjligt. Därför är det viktigt att man som handledare på skolan har verktygen för detta och är förberedd på att kunna göra studentens VFU-period så bra som det bara går, säger Martin Andersson.

”Det krävs övning och erfarenhet för att bli en bra handledare”

Emmely Gustafsson är förskollärare på Norrskenets förskola i Luleå och kommer snart att ta emot en lärarstudent.

– Jag har inte tagit emot någon student tidigare men det var inte länge sedan jag själv var lärarstudent. Jag önskar att jag får en insikt om vad som krävs av en handledare och hur man applicerar detta i praktiken. För att bli den bästa handledaren jag någonsin kan vara krävs övning och erfarenhet.

Samtalsfärdigheter och bedömning på schemat

Under utbildningen går deltagarna igenom vad det innebär att vara handledare, samtalsfärdigheter, förväntningar och bedömning av studenten.

– Utbildningen är än så länge väldigt bra. Under den första examinationen diskuterade vi med varandra utifrån ett antal frågeställningar och med stöd av kurslitteraturen. På det sättet fick man lite bredare perspektiv på de olika dilemman man kan ställas inför. Även föreläsningarna och gruppdiskussionerna har varit väldigt givande, säger Martin Andersson.

– Jag valde att gå handledarutbildningen eftersom jag vill kunna handleda studenter på ett sådant sätt som jag ansåg saknades hos mina handledare under min utbildning. Jag vill att blivande lärare ska kunna få ut så mycket som möjligt av sin VFU och växa in i sin lärarroll. Jag hoppas att jag som handledare kan vara en bidragande faktor till detta, avslutar Emmely Andersson.