Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nu kommer resultaten från årets enkätundersökningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I början av året fick AcadeMedias elever, vårdnadshavare och medarbetare möjlighet att tycka till om sina verksamheter i kund- och medarbetarundersökningen. Idag skickas resultaten till alla chefer.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som besvarat undersökningarna! Svaren är en värdefull temperaturmätare på hur våra elever, vårdnadshavare och medarbetare upplever sin verksamhet. Det är viktigt att våra målgrupper är nöjda och trivs. I år har vi fått ännu högre svarsfrekvenser än tidigare och det ger oss ett än mer tillförlitligt underlag i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet, säger Ingela Gullberg, kvalitetschef på AcadeMedia.

Chefer delar med sig av tips

I år levereras resultatet till alla chefer i en ny, digital plattform som gör det enklare att både få en överblick och möjlighet att gå på djupet i vissa frågor. I år har AcadeMedia Academy även tagit fram ett nytt stöd för att bearbeta och analysera resultaten.

– I det nya materialet kan du som chef få tips från andra chefer om hur du kan ta dig an resultaten, eller få inspiration kring hur du kan kommunicera resultaten, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

Berit Olsson, rektor på Karin Boyeskolan i Motala, är en av cheferna som delar med sig av råd.

– Resultatet är jätteviktigt för oss. Det är en värdemätare på hur våra medarbetare upplever sin situation på skolan och om de tycker att vi är attraktiva som arbetsgivare. Det ger också indikationer på om de kan rekommendera sin arbetsplats till andra och om de vill jobba kvar. Så resultaten är jätteviktiga för oss, säger Berit Olsson, som nyligen fick AcadeMedias ledarpris attraktiv arbetsgivare.

”Involvera eleverna i analysarbetet”

Linda Ekstrand är rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad. Hon fick utmärkelsen Bättre Skola av SIQ- Institutet för kvalitetsutveckling 2018, och för henne är det viktigt att involvera eleverna när kundundersökningens resultat bearbetas.

– Det är viktigt att få med eleverna i processen med att ta fram åtgärder – både långsiktiga och kortsiktiga. När de får vara med och tycka till så känner de att deras röst blir hörd och att rektor lyssnar på vad de faktiskt tycker och tänker, säger hon.

– Vi involverar eleverna genom diskussioner, men också genom möjligheten att lämna in anonyma svar. Det är för att alla ska komma till tals. Vi har under åren sett att vi missar en del elever om vi bara har diskussioner, eftersom några väljer att inte delta i de här diskussionerna, säger Linda Ekstrand.

Inom kort släpps resultaten för alla AcadeMedias verksamheter, håll utkik på AcadeMedia.se. I filmen nedan berättar Lisa Oldmark, HR-direktör, och Ingela Gullberg, kvalitetschef, mer om kund- och medarbetarundersökningen.

#Kund- och medarbetarundersökningen #Kvalitet #Systematiskt kvalitetsarbete