Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

”Friska medarbetare gör ett bättre jobb”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I slutet av mars erbjuder AcadeMedia en utbildning om hur man skapar ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen har ett nytt upplägg och varvar teori med praktik. Anders Edström, arbetsmiljöchef inom AcadeMedia, är en av utbildarna.

– Inom AcadeMedia strävar vi efter att skapa en arbetsmiljö där alla trivs och mår bra. En god arbetsmiljö och en bra verksamhet hänger ihop. Friska medarbetare som har balans i livet trivs bättre och gör ett bättre jobb. För att uppnå detta behövs ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Anders Edström.

Teori varvas med praktik
– Under utbildningen kommer du som är skyddsombud eller enhetschef att få verktyg för att utveckla arbetsmiljöarbetet i din verksamhet och få en djupare insikt i de viktigaste regelverken som rör arbetsmiljö, berättar Anders Edström.

Något som varit uppskattat bland tidigare deltagare är möjligheten att lyfta egna case och diskutera med andra. Det är något som Anders har tagit fasta på.

– Vi kommer att varva teori med praktik. Vi kommer exempelvis att gå igenom arbetsmiljölagen, skyddsombudsrätt och delegering. Du kommer att få hjälp med kartläggning, riskbedömning, handlingsplaner och uppföljning för att skapa ett framgångsrikt systematiskt arbetsmiljöarbete. Men vi kommer också att tillsammans hjälpa varandra att ta fram riskanalyser till respektive enheter, avslutar Anders Edström.

Läs mer om utbildningen och anmäl dig här.